System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej


Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu oceny poziomu cyberzagrożeń w otoczeniu poszczególnych obywateli RP oraz cyberbezpieczeństwa całego kraju.

System składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich, dla obywateli, wykorzystywać będzie narzędzie programistyczne w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającej wyszukiwanie i ocenianie na żądanie poziomu bezpieczeństwa urządzeń IoT oraz IoE znajdujących się w domenach bezpieczeństwa użytkowników. Aplikacja wykorzystywać będzie tożsamość cyfrową w celu identyfikacji użytkowników oraz przedstawiać będzie raporty z rekomendacjami dotyczącymi zagrożeń ze strony urządzeń oraz sposoby poprawy ich bezpieczeństwa.

Druga część systemu umieszczona zostanie w chmurze obliczeniowej i realizować będzie usługi na rzecz aplikacji mobilnej, polegające na analizie zebranych przez aplikacje danych, przygotowaniu dla użytkowników raportów i rekomendacji. Ponadto zbierane będą zanonimizowane dane dla celów głębokiej analizy umożliwiającej wykrywanie anomalii, trendów i zagrożeń w poszczególnych domenach bezpieczeństwa oraz w skali całego kraju. Wykorzystane zostaną techniki danologii (Data Science) w tym uczenia maszynowego, metod statystycznych, teorii gier, sieci semantycznych i inne, umożliwiające wykonanie map koncentracji zagrożeń, historii zmian, trendów oraz predykcji zagrożeń.
Opracowany system podnosić będzie bezpieczeństwo na dwóch płaszczyznach:

  • Pierwsza z nich, dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającej wyszukiwanie i ocenianie na żądanie poziomu bezpieczeństwa urządzeń IoT oraz IoE
  • Druga część systemu umieszczona w chmurze obliczeniowej realizować będzie usługi na rzecz aplikacji mobilnej, polegającej na analizie zebranych przez aplikacje danych, przygotowaniu dla użytkownika raportów i rekomendacji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań B+R, zebrane dane utworzą obraz poziomu cyberbezpieczeństwa dla całości Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer: CYBERSECIDENT/489912/IV/NCBR/2021
Dyscyplina i dziedzina: Informatyka , Bezpieczeństwo IT/ Cyberbezpieczeństwo
Akronim projektu: CyberEva
Tytuł Projektu: System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Nazwa programu: CyberSecIdent IV
Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski (lider) w konsorcjum z Politechniką Opolską
Opis: Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu oceny poziomu cyberzagrożeń w otoczeniu poszczególnych obywateli RP oraz cyberbezpieczeństwa całego kraju.
Czas realizacji: 2021.10.01 – 2024.09.30
Link do strony projektu: www.cybereva.pl
Łączna kwota dofinansowania: 10 873 524 PLN
Całkowita wartość projektu: 10 922 139 PLN